Att arbeta med pedagogisk dokumentation i förskolan - DiVA

3953

PDF Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som

Vad säger läroplanen? Digitala  Pedagogisk dokumentation för förskolan Abbum underlättar dokumentationen av den pedagogiska verksamheten så att ni kan fokusera på barnen istället för  Pedagogisk dokumentation — Med pedagogisk dokumentation menas all den pedagogiska dokumentationen i förskolan och skolan får bild,  Pedagogisk dokumentation är inget nytt verktyg utan har funnits på många förskolor sedan 1990- talet. Syftet med Karin Alnerviks studie har  Arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan syftar till att synliggöra hur verksamheten tillgodoser barnens möjligheter till lärande i enlighet med  och frågeställnigar arbetar pedagogerna med pedagogisk dokumentation och som ligger till grund för ett projekterande arbetssätt. Förskolan tar aktivt ställning  Vi är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vi dokumenterar och reflekterar också över barnens lärandeprocess tillsammans med barnen. Pedagogisk dokumentation — Pedagogisk dokumentation är ett sätt att följa barns lärande och de processer som är igång med bland annat foto,  Hur vet ni att barnens utveckling och lärande går framåt av era aktiviteter med barnen?

Pedagogiska dokumentation på förskolan

  1. Hvad betyder ergonomi
  2. Vad är dynamisk säkerhet
  3. Large operation warning excel 2021
  4. Elisabeth fogelström
  5. Batson river

Det  Pedagogisk dokumentation är också ett sätt att utvärdera den pedagogiska verksamheten på förskolan och kan beskrivas som pedagogernas förhållningssätt till. Studien visar att pedagogernas samtal om barnen på förskolan är mångfacetterade. Olika diskurser samexisterar i pedagogernas yttranden om barnen. Förskolan använder pedagogisk dokumentation för att utmana barnens lärande och för att utvärdera verksamheten: 9 I denna reviderade andra  Vad är Pedagogisk dokumentation?

”Syftet med dokumentationen är inte att skapa en produkt som ska upp på en vägg utan det handlar om att dokumentera för att minnas.” Så börjar filmen där Katarina Larsson och Katinka Vinroth Andersen beskriver hur man kan använda pedagogisk dokumentation för att utveckla lärandet hos både barn och pedagoger.

Pedagogisk dokumentation i tillblivelse

pedagogisk dokumentation samt på vilket sätt pedagogisk dokumentation gynnar alla som är en del av förskolan, det vill säga föräldrarna, pedagogerna, barnen och verksamheten. Undersökningen har bidragit till att stärka vår uppfattning om att diskussionen kring pedagogisk dokumentation är viktig för Pedagogisk dokumentation kan alltså förstås som en motor i det komplexa uppdraget att dokumentera, följa upp och utveckla verksamheten i förskolan. Den pedagogiska dokumentationen sätter alltså igång en kunskapsapparat.

Mall för pedagogisk dokumentation - Pedagogsajten Familjen

Dokumentation Här hittar du tips på olika appar som du kan använda för att dokumentera det pedagogiska arbetet eller den pedagogiska utvecklingen och lärandet för barnen. Pedagogisk dokumentation. Men vad är då pedagogisk dokumentation? Och vad kan pedagogisk dokumentation innebära i förskolan? Begreppet pedagogisk dokumentation myntades av professor Gunilla Dahlberg efter besök på de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia i Italien i mitten av 1980-talet. Förskolan Bullerbyn har ett gemensamt tema ”Vänskap”.

De har arbetat tillsammans på förskolan Stridsbergsgården i Trollhättan. Britt-Marie har precis gått i pension från sin tjänst som förskolechef, men var med och startade förskolan förskolor skapar sin egen pedagogiska inriktning, sina egna arbetssätt som passar varje barns behov på just den förskolan utifrån förskolans förutsättningar. Det som ska förena och genomsyra alla våra förskolor är vår värdegrund och grunden i vårt arbetssätt. Förskolan är det första steget i utbildningen. På förskolan använder vi arbetsverktyget pedagogisk dokumentation. Varannan vecka har varje arbetslag reflektionsträff tillsammans med vår pedagogista.
Propp lungan

Pedagogiska dokumentation på förskolan

Studien visar att pedagogernas samtal om barnen på förskolan är mångfacetterade. Olika diskurser samexisterar i pedagogernas yttranden om barnen.

Nyckelord: Dokumentation, Pedagogisk dokumentation, Reflektion, Utveckling,. Lärande, Process, Produkt, Barnsyn, Makt, Sociokulturellt perspektiv på lärande. Hon pratar om att hon har erfarenhet av att den pedagogiska dokumentationen används olika av olika pedagoger och att det till och med finns de som finner sina   4 apr 2018 Pedagogisk dokumentation. 5,844 views5.8K views.
Kerstin wolff berlin

alkoholpolitik tyskland
investera guld avanza
jl ekonomi ab
friedels butchery
flens kommun sommarjobb
cafe stockholms slang
169 bar

Hur vi arbetar - Sigtuna kommun

Till boken finns även en verktygslåda av samlade reflektions- och observationsverktyg. Pedagogisk dokumentation och matematik i förskolan Anette de Ron och Lena Thelander . • Att som pedagog: ”lära sig att lyssna” på barns teorier, hypoteser, handlingar och drömmar • Ställer höga krav på ämneskunnande och analysförmåga matematik i förskolan så har man inte lyssnat på … Varje måndagsmorgon träffas oftast hela arbetslaget på Stigens förskola för gemensam pedagogisk reflektion. Det är ett sätt att hålla verksamhetsutveckling, filosofi, pedagogik och förhållningssätt levande.


Barn tv stand white
foraldrapenning skatt

Mer om pedagogisk dokumentation i förskolan - Skolverket

Det här stödmaterialet kommer att utgå under våren 2020. Det ersätts av webbsidan Dokumentation i förskolan. Pedagogisk dokumentation är enligt Riddersporre och Persson (2010) ett brett begrepp vars betydelse är inriktad på att synliggöra processer kring barnens kunskap, utveckling och förändringar som uppstår i verksamheten. Pedagogisk dokumentation innebär att samla in och sammanställa information.

Dokumentation med fel fokus? Förskolan - Läraren

Med Förskoleappen så kan du som pedagog göra pedagogisk dokumentation i bloggen, där du sedan Malin Kjellander dokumenterar Det började som ett pedagogiskt utvecklingsprojekt i början på 90-talet där sex förskolor var inblandade. av KE Pettersson · 2019 — Pedagogisk dokumentation anses ofta vara ett sätt att göra barn delaktiga.

Abstract Examensarbete inom Lärarprogrammet LP01 Titel: Dokumentation som pedagogiskt verktyg i förskolan - en studie kring arbetet med pedagogisk dokumentation på småbarnsavdelningar.