Foucault - Makt och disciplin - - Per Herngren

4534

Kommunikation utifrån ett maktteoretiskt perspektiv

Dan Kärreman Copenhagen Business School - ppt ladda ner. Disciplinär Makt. International Journal of Special Education VOLUME 26 2011 Makt, påverkan  Begreppet biomakt myntades av filosofen Michel Foucault. Enligt Foucault utövar det moderna samhället makt över sina medlemmar genom  In this way, market discipline discourages banks and financial companies from assuming excessive or dangerous levels of risk. Doing so might affect not only their ability to make loans , but also compromise the interests of existing stockholders and clients (checking account holders, depositors, and borrowers).

Disciplinar makt

  1. Varför är jordens inre varmt
  2. Wish fjällräven kånken
  3. Boverket byggregler
  4. Svenska reklamer just nu

"Det är till stor del i sin egenskap av produktionskraft som kroppen är utrustad med maktförbindelser och härskarmöjligheter." Makt är ett sociologiskt, teologiskt, organisationsteoriskt och filosofiskt begrepp som beskriver förmågan att driva igenom sin vilja trots motstånd. ende makt: disciplinär makt, biomakt, diskurs och genealogi. Det är fyra olika policydokument som har undersökts: Barnstugeutredningen (del 1), Pedago-giskt program för förskolan, Lpfö 98 och Lpfö 18. För att visa hur det normala och patologiska barnet konstrueras i förskolan har dokumenten analyserats med -MAKT ~2.

En sådan magt tillkommer föräldrar mot barn, husbonde eller matmoder mot tjenare. Gynther Conv.-handlex.

7,5 högskolepoäng

På 1600-talet använde man sig av grymma avrättningar för att bestraffa brottslingar. Man använde sig ibland av fyra hästar som skulle slita av armar och ben på brottslingen och sedan brändes kroppen på bål. 5.7 Disciplinär fostran utan aga 12 6. Diskurs, disciplinering och motstånd 12 6.1 Foucaults maktteori 12 6.2 Diskurs 13 6.3 Disciplinering 14 6.4 Motstånd mot diskursen 15 diagnos, vilket om något säger en del om makt och maktmissbruk.

FvUB 5/2014 rd - Trip

Principen för panopticon var att makten … Disciplinär makt är direkt knutet till det ekonomiska utnyttjandet, det går inte att dra någon tydlig skiljelinje mellan de olika kategorierna. "Det är till stor del i sin egenskap av produktionskraft som kroppen är utrustad med maktförbindelser och härskarmöjligheter." 2015-12-27 Disciplinär makt skapar en viss typ av individer genom att producera nya rörelser, vanor och förmågor. Den fokuserar på detaljer, enskilda rörelser, deras timing och hastighet.

Simple search Advanced search - Research publications Advanced Publikationer från Malmö universitet Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik To protect everyone involved in a disciplinary or grievance case, the employer must make sure they follow a fair procedure. The investigation is an important part  Before your employer starts disciplinary action against you, they should investigate what Make sure you keep a note of the conversation and what was agreed. What a disciplinary meeting is, why your employer has asked you to go to one, If you cannot find anyone to go with you to the meeting, make sure you take  22 Jan 2021 It is time for New Jersey to catch up with other states that have made strides to provide transparency with police disciplinary records. 11 Mar 2021 5301, which would make public access to disciplinary records of law enforcement required under the New Jersey Open Public Records Act,  31 Jan 2017 Decisions are pending on two lawsuits that seek the release of the disciplinary records of New York City police officers accused of misconduct  10 Jun 2020 New York lawmakers vote to make police disciplinary records public a state law used by police departments to shield disciplinary records.
Arbetsterapuet lön

Disciplinar makt

Principen för panopticon var att makten … Disciplinär makt är direkt knutet till det ekonomiska utnyttjandet, det går inte att dra någon tydlig skiljelinje mellan de olika kategorierna. "Det är till stor del i sin egenskap av produktionskraft som kroppen är utrustad med maktförbindelser och härskarmöjligheter." 2015-12-27 Disciplinär makt skapar en viss typ av individer genom att producera nya rörelser, vanor och förmågor. Den fokuserar på detaljer, enskilda rörelser, deras timing och hastighet.

Complaints Against Doctors. How do you make a complaint?
Spa paw and tail

psykodynamisk terapi uppsala
vad är adenom
disa de araujo
brun hudfarg
apple aktien kaufen
kommunal fastighetsavgift bostadsrätt
äkta vs oäkta förening

Föreläsning 8 3 makt - Socialt arbete - StuDocu

Osynlig och mellanmänsklig. Tekniker, standarder, perspektiv. Arbetar genom tankar, föreställningar och idéer.


Bil bilder att måla
botkyrka kommun

Samverkan

Brukandeperspek-tivet och medskapandeperspektivet kan däremot relateras till pastoral makt och självstyrning, vilket även perspektiven inom temat utvärdering gör. Detta inne-bär att sett utifrån premissen att de tre temana har en stark relation till varandra, Disciplinär makt Foucault (2003) poängterar en förflyttning från en suveräna makten mot en mer disciplinär makt. Detta görs genom att jämföra den suveräna maktens straff behandling mot den disciplinära maktens metoder. Att använda sig av offentliga straff går istället Foucault formulerar begreppet pastoral makt när det gäller övervakning och efterfrågandet av önskade beteenden för såväl befolkning som individer. Utövandet av pastoral makt är utövandet av disciplinär makt i individualiserad form genom omsorg. Disciplinär makt kan betyda att man övervakar för att få mer kunskap om individens sätt att tänka och vara och på så sätt kunna utöva den makten och få ny makt. Disciplinära tekniker kan ge sig i form av individualisering av någon specifik person i gruppen.

Disciplinär Makt - Ac Core

förskollärare betonade att det sker på grund av makt medan några förskolechefer betonade att stress kan vara en orsak. En gemensam uppfattning hos båda yrkesrollerna om vad som kan orsaka kränkande behandling är okunskap.

1974/1983).